Stagii de pregatire competitive in domeniul TIC

Investeşte în oameni ! Cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 2: Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la școală la o viaţă activă Titlul proiectului: “Stagii de pregatire competitive in domeniul TIC” Număr de identificare proiect : POSDRU/109/2.1/G/81661

Proiectul intitulat Stagii de pregatire competitive in domeniul TIC este implementat de catre Universitatea “Hyperion” din Bucuresti si este dedicat studentilor de la specializarile de Automatica si informatica aplicata, Electronica aplicata si Informatica. Proiectul vizeaza imbunatatirea sistemului de pregatire practica la nivel de universitati si vine in intampinarea nevoii studentilor de a dobandi experienta de munca in Romania, in domeniul TIC. Activitatea de practica a studentilor este menita sa le faciliteze integrarea pe piata muncii dupa finalizarea studiilor.
Descriere: Proiectul Stagii de pregatire competitive in domeniul TIC se încadrează în: • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU); • Axa prioritară 2 : Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii • Domeniul major de interventie 2.1: Tranziţia de la școală la o viaţă activă
Obiectiv general: • Dezvoltarea de competente si abilitati practice pentru un numar de 120 de studenti prin optimizarea stagiilor de pregatire practica din domeniul TIC, in vederea imbunatatirii insertiei acestora pe piata muncii.
Obiective specifice: • Crearea si dezvoltarea unor parteneriate durabile intre universitati si minim 10 intreprinderi din domeniul tehnologia informatiei; • Cresterea pe termen lung a cooperarii intre universitati si mediul de afaceri; • Dezvoltarea programelor de pregatire practica a studentilor si informarea acestora cu privire la oportunitatile acestor programe; • Realizarea campaniilor de informareprivind oportunitatile stagiilor de practica, atat pentru cele 120 de persoane care constituie grupul tinta al stagiilor, cat si pentru studenti in general; • Formarea de competente practice si aptitudini profesionale specifice domeniului TIC pentru cei 120 de studenti, prin desfasurarea programelor de pregatire practica; • Imbunatatirea aptitudinilor studentilor pentru munca in echipa; • Facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la locul de munca; • Participarea studentilor in sistemul national de invatamant superior in cadrul unui model eficient de practica; • Cresterea gradului de insertie pe piata muncii a absolventilor din domeniul TIC din cadrul universitatii.

 

Copyright 2017. Toate drepturile rezervate Fundatia Universitara Hyperion.
Proiect implementat de PACT-TECH