Investeste în OAMENI!
Proiect cofinanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritara nr. 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „Integrarea în viata profesionala activa a persoanelor care sunt în cautarea unui loc de munca din
zona Bucuresti Ilfov”
Contract POSDRU/106/5.1/G/75910

Proiectul “Integrarea în viaţa profesională activă a persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă din zona Bucureşti Ilfov”, contract de finanţare nr. PODDRU/106/5.1/G/75910, a fost demarat la 03.01.2011 având o durată de implementare de 24 de luni. Proiectul este finanţat în proporţie de 98% de Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane, unul dintre programele finanţate din Fondul Social European  în România în perioada 2007-2013 şi gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Beneficiarii acestui proiect sunt Fundaţia Universitară Hyperion în parteneriat cu Asociaţia Cultural Sportivă Universitară Hyperion.

Grupul ţintă al proiectului este format din 400 de şomeri absolvenţi de studii superioare din zona Bucureşti-Ilfov.

Obiectivul general al proiectului îşi propune să le ofere competenţe şi abilităţi printr-un curs de formare acoperit, în următoarele domenii:  Agent de turism-ghid,  Broker imobiliar, Consilier financiar bancar, Consultant în informatică, Contabilitate, Director de vânzări, Evaluator competenţe profesionale, Intermediar în activitatea financiară şi comercială, Programator de sistem informatic, Inspector resurse umane. La finalizarea cursului participanţii vor fi direcţionaţi spre centre de informare și consiliere profesională, centre de mediere în profesie, job-club-uri profesionale și ONG-uri educaționale și de orientare profesională.

Proiectul este complementar cu strategia post-aderare 2007-2013 şi dezideratele susţinute de acţiunile MMFPS şi MECTS cu privire la creşterea calităţii în educaţie şi cercetare pentru formarea resurselor umane creative şi îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională având ca obiectiv final creşterea calităţii şi impactului activităţilor de formare prin dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale cursanţilor noştri şi îmbunătăţirea, modernizarea şi adaptarea suporturilor de curs prin corelarea teoriei cu practica de specialitate şi cu lecţiile învăţate şi bunele practici ale unor instituţii din alte ţări.

 

Copyright 2017. Toate drepturile rezervate Fundatia Universitara Hyperion.
Proiect implementat de PACT-TECH