Studenţii de azi, profesioniştii de mâine

Investeşte în oameni !
Cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la școală la o viaţă activă
Titlul proiectului: “Studenţii de azi, profesioniştii de mâine”
Număr de identificare proiect : POSDRU/109/2.1/G/81875

Proiectul intitulat „Studenţii de azi, profesioniştii de mâine” este implementat de către Universitatea „Hyperion” în parteneriat cu Radinc şi Avangarde Technologies Consulting şi este dedicat studenţilor de la toate specializările din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a universităţii. Proiectul vizează îmbunătăţirea sistemului de pregatire practică la nivel de universitate şi înfiinţarea unor entităţi virtuale în cadrul cărora studenţiii să desfăşoare activităţi practice. Acestea sunt menite să le faciliteze integrarea pe piaţa muncii după finalizarea studiilor.
Descriere: Proiectul: „Studenţii de azi, profesioniştii de mâine” se încadrează în: • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU); • Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; • Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la școală la o viaţă activă;
Obiectiv general:Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru studenţii din învăţământul economic superior, în scopul creşterii nivelului de calificare şi a unei inserţii mai rapide pe piaţa muncii precum şi corelarea cunosţintelor teoretice cu cele practice.

Obiective specifice: • Efectuarea stagiilor obligatorii de practică stabilite prin curricula pentru un număr de 500 de studenţi de la specializarile economice ale solicitantului; • Promovarea de parteneriate între universitate şi mediul de afaceri pentru facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă prin desfăşurarea stagiilor de pregatire practică; • Pregătirea şi perfecţionarea profesională a unui nr. de 30 mentori din firmele partenere ce vor coopera pentru practica studenţilor; • Elaborarea unui ghid metodologic privind tranziţia de la şcoală la viaţa activă cu aplicabilitate în cadrul altor universităţi; • Implementarea în universitate a unui ,,sistem de asistare şi coordonare a participării studenţilor la stagiile de practică’’ utilizând un sistem informatizat; • Monitorizarea integrării studenţilor pe piaţa muncii după finalizarea studiilor – un studiu privind integrarea studenţilor universităţii pe piaţa muncii după finalizarea primului ciclu Bologna; • Înfiinţarea a 5 firme de exerciţiu dotate corespunzător pentru realizarea unor stagii interne de practică în universitatea parteneră; • Înfiinţarea unui centru de consiliere şi orientare profesională în cadrul proiectului, pentru absolvenţii de ştiinte economice; • Creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor de ştiinţe economice din cadrul universităţii.

Copyright 2017. Toate drepturile rezervate Fundatia Universitara Hyperion.
Proiect implementat de PACT-TECH